Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

REGELS VAN DE BETTERGolfChallenge

Golf as it should be!

1. Principe

De Bettergolf Challenge duurt 24 wedstrijddagen; de data staan in de agenda.
Spelers zijn vrij om deel te nemen aan één of meerdere evenementen. De speler die minstens 5 inschrijvingen doet, krijgt de kans om zich te kwalificeren voor de Belgische finale van de challenge. Om deel te nemen aan de finale worden je vijf beste resultaten in aanmerking genomen.

2.Regels van toepassing op alle rondes van de Bettergolf Challenge :

In geen geval zal de cumulatieve waarde van de prijzen die aan één winnaar worden uitgereikt de bedragen overschrijden die zijn vastgelegd in regel 3-2a van het Amateurstatuut. In geen geval zal de totale waarde van de prijzen die aan één deelnemer worden uitgereikt meer dan € 750 bedragen.

Tijdens de doordeweekse prijsuitreikingen is de dresscode CASUAL, behalve tijdens de finale, waar zakelijke kleding verplicht is voor alle deelnemers. Heren worden daarom verzocht een stropdas en jasje te dragen. Anders komen ze niet in aanmerking voor een prijs. Bij afwezigheid op de prijsuitreiking worden deze prijzen uitgereikt aan de eerstvolgende aanwezige speler.

3.Registraties

De wedstrijd staat open voor golfers die lid zijn van een Belgische of buitenlandse club en een handicap hebben van minder dan of gelijk aan 36 of minder dan of gelijk aan de minimum handicap van de club.
Leden van buitenlandse clubs moeten een recent handicapbewijs voorleggen dat is uitgegeven door hun club of federatie.
Het inschrijfgeld voor een wedstrijd staat op de website.
Dit inschrijfgeld kan ook lager zijn dan de greenfee, afhankelijk van de sponsors van de dag. Prijzen voor elk evenement vind je op de registratiepagina.
Leden van een bezoekende club betalen een speciale greenfee van €5. Ze profiteren van dezelfde voordelen als deelnemers van Bettergolf.
Inschrijvers kunnen per bankoverschrijving betalen of op de dag van de wedstrijd. Met het oog op de betaling ter plaatse zullen spelers die 2 dagen voor het begin van een evenement niet komen opdagen of die hun inschrijving 2 keer of vaker hebben ingetrokken, niet meer kunnen deelnemen aan de challenge-finale van het lopende jaar.

4. Spelformule

Het organisatiecomité van de dag bestaat uit een kapitein en/of secretaris van een Belgische club en de organisator (het BetterGolf team).
In het geval van overmacht behoudt het comité zich het recht voor om evenementen te annuleren of op minder holes of dagen te laten spelen dan gepland. De Golfregels van de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews zijn van toepassing.
Het spel wordt op individuele basis gespeeld. Er zijn 3 gemengde categorieën:
0 – 15.4 Single Stableford spelen Back Tees
15.5 – 25.4 Single Stableford spelen Front Tees.
25,5 – 36 Single Stableford spelen Front Tees.
Als de club de keuze van tees aan de spelers geeft, is dit ook toegestaan, maar voor de prijsuitreiking en het klassement zijn de drie Challenge categorieën van toepassing.
Aan het einde van elke wedstrijd wordt een algemeen klassement voor de uitdaging gepubliceerd op de website www.bettergolf.be.
In het geval van een gelijke stand in een ronde, zal de gelijke stand worden verbroken op basis van de scores van de laatste 9, 6 en 3 holes en vervolgens per hole H18, H17 en H15. Elke wedstrijd zal qualifying zijn als de speelomstandigheden dit toelaten en met toestemming van de bezoekende Club.

Bij een gelijke stand in het algemeen klassement wordt de laagste handicap als eerste gerangschikt.

5. Hoe de wedstrijd werkt en welke prijzen worden uitgereikt

De startlijst is twee dagen voor de wedstrijd beschikbaar en alle deelnemers krijgen een e-mail.

De starttijden liggen over het algemeen tussen 10.00 en 14.00 uur, maar kunnen van geval tot geval verschillen. Informatie hierover is 4 weken voor elke wedstrijd beschikbaar op de website.

Deelnemers blijven in de categorie waarin ze gestart zijn, zelfs als ze tijdens het criterium van serie veranderen, en alleen voor het eindklassement van de uitdaging. Ze spelen natuurlijk in de categorie die wordt bepaald door hun handicap.

Aan het einde van de laatste dag van de challenge worden de beste 12 spelers in elke categorie uitgenodigd voor de finale. De winnaar van het Bettergolf criterium (in elke categorie) wordt ook beloond tijdens de finale.

6. Informatie voor spelers

Wanneer de scorekaart wordt opgehaald, ontvangt de speler de lokale regels voor elke baan.
De wedstrijdregels en algemene of specifieke informatie voor elke baan zijn beschikbaar op de wedstrijdwebsite.

Instrumenten die alleen de afstand meten, mogen worden gebruikt in wedstrijden.
De ranglijsten voor elke ronde en de algemene ranglijsten zijn beschikbaar op de website van Bettergolf.

7. Wedstrijdcommissie (Toernooi Commissie)

Het comité bestaat uit twee vertegenwoordigers van de organisatoren en een sportfunctionaris van de club waar de wedstrijd plaatsvindt.

De missie van het comité is om:
a) toezicht houden op en zorgen voor het goede verloop van de competitie;
b) om elke kwestie te behandelen waarvoor er geen bevoegde commissie is;
c) om in het kader van de competitie sancties op te leggen aan teams of individuen die de competitieregels overtreden;
d) om de in dit reglement voorziene sancties op te leggen aan teams of individuen die dit reglement overtreden;
e) om te beslissen over alle andere zaken die niet onder dit reglement vallen;
f) onverwijld rapporteren aan de tuchtcommissie van de F.R.B.G. over elke laakbare handeling die door spelers tijdens een competitie wordt begaan.

Alle beslissingen die het comité tijdens de competitie neemt, zijn definitief.